Petrushky koutek

10 - Old School Hollywood + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 4.59 in 2oo5-Mezmerize | 0 Comments »

Old school Hollywood

Old school Hollywood baseball, Old school Hollywood baseball

Tony Danza cuts in line Old school Hollywood, washed up Hollywood Standing in the I'm wasting my time Old school Hollywood, washed up Hollywood

Old school Hollywood baseball Jack Gilardi's ten feet tall Old school Hollywood baseball Me and Frankie Avalon

Old school Hollywood, washed up Hollywood Old school Hollywood, washed up Hollywood

Hey man, don't you touch my belt Old school Hollywood, washed up Hollywood Standing in the sun I'm about to melt Old school Hollywood, washed up Hollywood

Old school Hollywood baseball Jack Gilardi's ten feet tall Old school Hollywood baseball Me and Frankie Avalon

Old school Hollywood, washed up Hollywood Old school Hollywood, washed up Hollywood Old school Hollywood baseball (7×) Jack Gilardi's ten feet tall Old school Hollywood baseball Me and Frankie Avalon Old school Hollywood, washed up Hollywood (4×)

Hollywood staré školy

Hollywoodský baseball staré školy, Hollywoodský baseball staré školy

Tony Danza zařezává na čáře, Hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood stojíc na slunci, ztrácím svůj čas. Hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood

Hollywoodský baseball staré školy, Jack Gilardi je deset stop vysoký, Hollywoodský baseball staré školy, já a Frankie Avalon.

Hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood, hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood.

Hej chlape, nesahej na můj pásek, Hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood stojíc na slunci, se právě rozpouštím. Hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood

Hollywoodský baseball staré školy, Jack Gilardi je deset stop vysoký, Hollywoodský baseball staré školy, já a Frankie Avalon.

Hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood Hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood

Jack Gilardi je deset stop vysoký, Hollywoodský baseball staré školy, já a Frankie Avalon.

Hollywood staré školy, vypláchnutý Hollywood (2×)

11 - Lost In Hollywood + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 4.44 in 2oo5-Mezmerize | 0 Comments »

Lost in Hollywood

I'll wait here, you're crazy. Those vicious streets are filled with strays, you should've never gone to Hollywood.

They find you, two-time you say you're the best they've ever seen, you should've never trusted Hollywood.

I wrote you. and told you, you were the biggest fish out here, you should've never gone to Hollywood.

They take you, and make you. They look at you in disgusting ways, you should've never trusted Hollywood.

I was standing on the wall, feeling ten feet tall. All you maggots, smoking fags on Santa Monica Boulevard,

this is my front page, this is my new age. All you bitches put your hands in the air and wave them like you just don't care.

All you maggots, smoking fags out there on Sunset Boulevard, all you bitches, put your hands in the air and wave them like you just don't care.

Phony people come to pray..

Look at all of them beg to stay. Phony people come to pray..

(The lines in the letter said „We have gone to Hackensack“.)

Look at all of them beg to stay, phony people come to pray.

All you maggots, smoking fags on Santa Monica Boulevard,

all you maggots, smoking fags out there on Sunset Boulevard,

all you maggots, smoking fags out there on Hollywood Boulevard..

You should've never trusted Hollywood.. You should've never gone to Hollywood..

All you bitches put your hands in the air and wave them like you just don't care. You should've never trusted Hollywood..

Ztracený Hollywoodu

Počkám tady, ty jsi šílený. Ty zkažené ulice jsou plné lidí na scestí, nikdy jsi neměl jít do Hollywoodu. Oni si tě najdou, dvakrát ti poví že jsi to nejlepší co kdy viděli, nikdy jsi neměl věřit Hollywoodu.

Napsal jsem ti a řekl jsem ti, že jsi tu byl ten největší pošetilec, nikdy jsi neměl jít do Hollywoodu. Oni se tě zmocní a přinutí tě. Dívají se na tebe v přetvářce, nikdy jsi neměl věřit Hollywoodu.

Stál jsem na zdi, cítil jsem se deset stop vysokej. Vy všichni červi, kouřící cigára na bulváru Santa Monica, tohle je moje titulní strana, tohle je můj nový věk. Vy všechny kurvy zvedněte ruce do vzduchu a mávejte s nima jakože už tak nemáte zájem.

Vy všichni červi, kouřící cigára na bulváru Santa Monica, vy všechny kurvy, zvedněte ruce do vzduchu a mávejte s nima jakože už tak nemáte zájem.

Podezřelí lidé si přicházejí manipulovat..

Podívej se na ně jak prosí abys zůstal. Podezřelí lidé si přicházejí manipulovat..

(Řádky v dopise sdělují „Šli jsme na Hackensack“.) Podívej se na ně jak prosí abys zůstal, podezřelí lidé si přicházejí manipulovat..

Vy všichni červi, kouřící cigára na bulváru Santa Monica, vy všichni červi, kouřící cigára tam venku na bulváru Sunset, vy všichni červi, kouřící cigára tam venku na bulváru Hollywood.. Nikdy jsi neměl věřit Hollywoodu.. Nikdy jsi neměl jít do Hollywoodu.. Vy všechny kurvy zvedněte ruce do vzduchu a mávejte s nima jakože už tak nemáte zájem. Nikdy jsi neměl věřit v Hollywood..

01 - Chic ‘N’ Stu + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 4.18 in 2oo2-Steal this album | 0 Comments »

Chic ‚N‘ Stu

Ballgame's in refrigerator, door is closed, lights are out, butter's getting hard!

What a splendid pie, pizza- pizza pie, every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy.

What a splendid pie, pizza- pizza pie, every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy.

Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive, chives. Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive, chives.

Need therapy, therapy, advertising causes need, need therapy, therapy, advertising causes need, therapy, therapy, advertising causes, therapy, therapy, advertising causes.

What a splendid pie, pizza- pizza pie, every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy. What a splendid pie, pizza- pizza pie, every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy.

Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive, chives. Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive, chives.

Need therapy, therapy, advertising causes need, need therapy, therapy, advertising causes need, therapy, therapy, advertising causes, therapy, therapy, advertising causes.

Well, advertising's got you on the run, need therapy, therapy advertising causes, advertising's got you on the run, need therapy, therapy advertising causes, advertising's got you on the run, advertising's got you on the run, advertising's got you on the run, advertising's got you on the run, advertising's got you on the run, well advertising's got you on the run.

What a splendid pie, pizza- pizza pie, every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy.

What a splendid pie, pizza- pizza pie, every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy.

Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive, chives. Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive, chives.

Need therapy, therapy, advertising causes need, need therapy, therapy, advertising causes need, therapy, therapy, advertising causes, therapy, therapy, advertising causes.

Dušený kuře

Tahle míčová hra v lednici, dveře jsou zavřený, světla svítí, a máslo tvrdne.

Jak báječnej koláč (pizza), pizza-pizza koláč, každou minutu, každou sekundu, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj.

Jak báječnej koláč (pizza), pizza-pizza koláč, každou minutu, každou sekundu, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj.

Feferonky a zelený papriky, houby, olivy, pažitka. Feferonky a zelený papriky, houby, olivy, pažitka.

Musíš se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou.

Jak báječnej koláč (pizza), pizza-pizza koláč, každou minutu, každou sekundu, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj.

Jak báječnej koláč (pizza), pizza-pizza koláč, každou minutu, každou sekundu, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj.

Feferonky a zelený papriky, houby, olivy, pažitka. Feferonky a zelený papriky, houby, olivy, pažitka.

Musíš se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se..

Dobrá, reklamy tě dostaly, musíš se léčit, reklamy způsobují potřebu se.. Dobrá, reklamy tě dostaly, musíš se léčit, reklamy způsobují potřebu se.. Dobrá, reklamy tě dostaly, reklamy tě dostaly, reklamy tě dostaly, reklamy tě dostaly, reklamy tě dostaly, reklamy tě dostaly, reklamy tě dostaly.

Jak báječnej koláč (pizza), pizza-pizza koláč, každou minutu, každou sekundu, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj.

Jak báječnej koláč (pizza), pizza-pizza koláč, každou minutu, každou sekundu, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj.

Feferonky a zelený papriky, houby, olivy, pažitka. Feferonky a zelený papriky, houby, olivy, pažitka.

Musíš se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se léčit, léčit, reklamy způsobujou potřebu se..

02 - Innervision + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 4.14 in 2oo2-Steal this album | 0 Comments »

Innervision

Well I have a home, longing to roam. I have to find you, I have to meet you.

Signs of your face, slowing your pace. I need your guidance, I need to seek my inner vision, inner vision.

My pupils dance, lost in a trance. Your sacred silence, losing all violence.

Stars in their place, mirror your face. I need to find you, I need to seek my inner vision, inner vision, inner vision.

It's never too late to reinvent the bicycle, a spell brings forth energy or life, giving you force. It's never too late to reinvent the bicycle, a spell brings forth energy or life, giving you force.

Vision..

There's only one true path in life, the road that leads to all leads to one. There's only one true path in life, the road that leads to all…

Inner vision, inner vision, inner vision..

Your sacred silence, losing all violence.

Vnitřní vize

Mám dům, touhu se potulovat. Musím tě najít, musím se s tebou setkat.

Znamení tvé tváře zpomaluje vaši rychlost. Potřebuji tvé vedení, potřebuji najít mou vnitřní vizi, vnitřní vizi.

Mí žáci tančí, ztratili se v transu. Vaše posvátné ticho ztrácí všechno násilí.

Hvězdy v tom místě zrcadlí tvou tvář. Potřebuji tě najít, potřebuji najít mou vnitřní vizi, vnitřní vizi, vnitřní vizi..

Nikdy není příliš pozdě znovu jet na kole, úsměv zrodil energii nebo život, dává ti sílu. Nikdy není příliš pozdě znovu jet na kole, úsměv zrodil energii nebo život, dává ti silnou vizi..

Tam je jediná pravdivá doživotní cesta, cesta která vede ke všem, vede k jednomu. Tam je jediná pravdivá doživotní cesta , cesta která vede ke všem…

Vnitřní vize, vnitřní vize, vnitřní vize..

Tvé posvátné ticho ztrácí všechno násilí.

03 - Bubbles + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 4.02 in 2oo2-Steal this album | 0 Comments »

Bubbles

Fish that don’t drown, life in a bubble jungle. I wouldn’t frown, not short another chuckle. Snake in the ground, but I was in there for you. Now leaving town, life in a bubble jungle.

Seeing you believing, us adhering, we’re the power struck.

Believing, then kneeling, appeasing. The power struggle.

We’re left with no arms, right in the power struggle. We’re left with no arms, right in the power struggle.

Wearing a crown, life in a bubble jungle. Chasing a clown, not short another chuckle. Snake in the ground, but I was waiting for you. Now we have found, life in a bubble jungle.

Seeing you believing, us adhering, we’re the power struck.

Believing, then kneeling, appeasing. The power struggle.

We’re left with no arms, right in the power struggle. We’re left with no arms, right in the power struggle. Left with no arms, in the power struggle. Left with no arms, in the power struggle.

May I remind you (12×) your life is in a bubble jungle.

Seeing you believing, us adhering, we’re the power struck.

Believing, then kneeling, appeasing. The power struggle.

We’re left with no arms, right in the power struggle. We’re left with no arms, right in the power struggle. Left with no arms, in the power struggle. Left with no arms, right here in the power struggle.

Bubliny

Ryba která se ne a ne utopit, život v bublině džungle. Já bych se nemračil, ne krátký se pochichtával. Had v podmalování, ale já jsem tam byl pro vás. Nyní opusť město, život v bublině džungle.

Vidím tě důvěřovat, nás se držíš, my jsme síla která udeřila.

Důvěřuješ, pak v kleče, uspokojuješ. Síla bojuje.

My nejsme zanecháni s žádnýma rukama, přímo v síle bojujeme. My nejsme zanecháni s žádnýma rukama, přímo v síle bojujeme.

Nosíš korunu, život v bublině džungle. Cizelace šaška, ne krátký se pochichtával. Had v podmalování, ale já jsem čekal na tebe. Nyní jsme našli, život v bublině džungle.

Vidím tě důvěřovat, nás se držíš, my jsme síla která udeřila.

Důvěřuješ, pak v kleče, uspokojuješ. Síla bojuje.

My nejsme zanecháni s žádnýma rukama, přímo v síle bojujeme. My nejsme zanecháni s žádnýma rukama, přímo v síle bojujeme. Neodešel s žádnýma rukama, v síle my bojujeme. Neodešel s žádnýma rukama, v síle my bojujeme.

Smím ti připomenout(12×) tvůj život v bublině džungle.

Vidím tě důvěřovat, nás se držíš, my jsme síla která udeřila.

Důvěřuješ, pak v kleče, uspokojuješ. Síla bojuje.

My nejsme zanecháni s žádnýma rukama, přímo v síle bojujeme. My nejsme zanecháni s žádnýma rukama, přímo v síle bojujeme. Neodešel s žádnýma rukama, v síle my bojujeme. Právě tu v síle bojujeme, právě tu v síle bojujeme.

04 - Boom! + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 3.40 in 2oo2-Steal this album | 0 Comments »

Boom!

I’ve been walking through your streets, where all you money’s earning, where all your biulding’s crying. And clueless neckties working, revolving fake lawn houses, housing all your fears. Desensitized by tv, overbearing advertising, God of consumerism. And all your crooked pictures, looking good. Filtering information, for the public eye, designed for profiteering, your neighboor, what a guy.

BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! Every time you drop the bomb, you kill the God your child has born. BOOM! BOOM! BOOM! BOOM!

Modern globalization, coupled with condemnations, unnecessary death. Matador corporations, puppeting your frustrations, with the blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a fuck. 4000 hungry children die per hour, from starvation, while billions spent on bombs, create death showers.

BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! Every time you drop the bomb, you kill the God your child has born. BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM!

Why must we kill our own kind…

You kill the God your child has born. BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! Every time you drop the bomb, you kill the God your child has born. BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! Every time you drop the bomb!

Reklama!

Prošel jsem přes ulice, kde všichni zpeněžili výdělek, kde všechny budovy naléhaly. A pitomé pracovní kravaty, točí výmysl s trávníky domů, bydlení všech vašich obav. Znecitlivět televizí, arogantní reklamy, Bůh konzumu. Všechny vaše lživé obrázky, vypadají dobře. Čištění informací, pro veřejné oko, určený pro černý obchod, tvůj soused, pěknej šašek.

REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! Pokaždý když shodíte bombu, zabijete boha a narodí se dítě. REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA!

Moderní globalizace, spolu s odsouzeními, zbytečné umírání. Matador firem, obléká vaše zklamání, se slepou vlajkou. Výrobní souhlas je jméno ze hry. Konečný součet jsou peníze, všichni dávají hovno. 4000 hladových děti zemřou za hodinu, ze smrti hladem, zatímco se miliardy utratily za bomby, aby tvořily smrtelné sprchy.

REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! Pokaždý když shodíte bombu, zabijete boha a narodí se dítě. REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA!

Proč musíme zabíjet náš milý, vlastní druh…

zabijete boha a narodí se dítě. REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! Pokaždý když shodíte bombu, zabijete boha a narodí se dítě. REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! REKLAMA! Pokaždý když shodíte bombu!

05 - Nüguns + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 3.23 in 2oo2-Steal this album | 0 Comments »

Nüguns

And the little boy started, into the eyes of the night. Button collects price of his time, little girl glared. Sheets of the denial, the bullet connects to the price of her crime.

What have we said, wasn’t it their bed. What of our presence, haven’t we paid penance. New guns..

Now the little boy sees, through the eyes of delight. Levers erect note of his rhyme, little girl bled. Sheets of the night, the lovers connect to the price of his dime.

What have we said, wasn’t it their bed. What of our presence, haven’t we paid penance. New guns.. New guns..

What have we said, wasn’t it their bed. What of our presence, haven’t we paid penance.

What have we said, wasn’t it their bed. What of our presence, haven’t we paid penance. To the new guns.. To the new guns..

Nové zbraně

A malý chlapec začal, do očí z noci. Sbírka knoflíků cenní jeho čas, holčička oslňuje. Archy z neuznání, kulka se zapojí k ceně jejího zločinu.

Co víme jsme řekli, ano jejich postel. Co v naší přítomnosti, nemáme zaplacený trest.

Nyní malý chlapec vidí, skrze oči potěšení. Páky postaví představu o jeho verši, holčička krvácela. Archy z noci, milenci připojí k jeho desetníku.

Co víme jsme řekli, ano jejich postel. Co v naší přítomnosti, nemáme zaplacený trest. K novým zbraním.. K novým zbraním..

Co víme jsme řekli, ano jejich postel. Co v naší přítomnosti, nemáme zaplacený trest.

Co víme jsme řekli, ano jejich postel. Co v naší přítomnosti, nemáme zaplacený trest. K novým zbraním.. K novým zbraním..

06 - A.D.D. (American Dream Denial) + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 3.07 in 2oo2-Steal this album | 0 Comments »

A.D.D.(American Dream Denial)

We fought your wars with all our hearts, you sent us back in body parts. You took our wills with the truth you stole, we offer prayers for your long lost soul.

Your remainder is an unjustifiable, egotistical, power struggle at the expense of the American dream, of the American dream, of the American..

We don't give a damn about your world, with all your global profits and all your jeweled pearls. We don't give a damn about your world, right now, right now!

We don't give a fuck about your world, with all your global profits and all your jeweled pearls. We don't give a fuck about your world, right now, right now! right now, right now!

There is no flag that is large enough, to hide the shame of a man in cuffs. You switched your signs, then you closed the blinds. You changed the channels and you changed our minds.

Your remainder is an unjustifiable, egotistical, power struggle at the expense of the American dream, of the American dream, of the American..

We don't give a damn about your world, with all your global profits and all your jeweled pearls. We don't give a damn about your world, right now, right now!

We don't give a fuck about your world, with all your global profits and all your jeweled pearls. We don't give a fuck about your world, right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now!!!

No flag large enough.. Shame on the men in cuffs.. Close the blinds..

Your remainder is an unjustifiable, egotistical, power struggle at the expense of the American dream, of the American dream, of the American..

We don't give a damn about your world, with all your global profits and all your jeweled pearls. We don't give a damn about your world, right now, right now!

We don't give a fuck about your world, with all your global profits and all your jeweled pearls. We don't give a fuck about your world<,br> right now, right now! Right now, right now! Right now, right now! Right now, right n-n-n-now!!!

Odepření Americkýho snu

Bojovali jsme všechny tvý války celým srdcem, poslal jsi nás zpátky po částech. Vzal jsi nám naše touhy důvěrou, kterou jsi ukradl, vyprošujem v modlitbách pro tebe dlouho ztracenou duši.

Zbytek je, neúnosnej, sobeckej, příšernej boj za cenu Americkýho snu, Americkýho snu, Americkýho..

Proklínáme tvůj svět, se všema tvejma globálníma ziskama, a všema tvýma perlama a klenotama. Proklínáme tvůj svět, právě teď, právě teď.

Serem na tvůj svět, se všema tvýma globálníma ziskama, a všema tvýma perlama a klenotama. Serem na tvůj svět, právě teď, právě teď.

Žádná vlajka neni dost velká, aby skryla hanbu muže v manžetách. Změnil jsi svý znamení, pak jsi stáhl rolety. Změnil jsi kanál a změnil jsi svý mínění.

Zbytek je, neúnosnej, sobeckej, příšernej boj za cenu Americkýho snu, Americkýho snu, Americkýho..

Proklínáme tvůj svět, se všema tvýma globálníma ziskama, a všema tvýma perlama a klenotama. Proklínáme tvůj svět, právě teď, právě teď.

Serem na tvůj svět, se všema tvýma globálníma ziskama, a všema tvýma perlama a klenotama. Serem na tvůj svět, právě teď, právě teď.

Žádná vlajka dost velká.. Hanbu na muže v manžetách.. Stáhl jsi rolety..

Zbytek je, neúnosnej, sobeckej, příšernej boj za cenu Americkýho snu, Americkýho snu, Americkýho..

Proklínáme tvůj svět, se všema tvýma globálníma ziskama, a všema tvýma perlama a klenotama. Proklínáme tvůj svět, právě teď, právě teď.

Serem na tvůj svět, se všema tvýma globálníma ziskama, a všema tvýma perlama a klenotama. Serem na tvůj svět, právě teď, právě teď, právě teď, právě teď. právě teď, právě teď, právě teď, právě t-t-t-teď!

07 - Mr. Jack + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 2.33 in 2oo2-Steal this album | 0 Comments »

Mr. Jack

Hey, Mr. Jack, is that the mouthwash in your eyes? Hey, Mr. Jack, is that the cause of your surprise?

Hey, where're you at? On the side of the freeway in the car. Hey, where're you at? On the side of the freeway in the car… In the car… On the side of the freeway in the…

Hey, Mr. Jack, is that the trick of your disguise? Hey, Mr. Jack, is that the cause of your demise?

Hey, where're you at? On the side of the freeway in the car. Hey, where're you at? On the side of the freeway in the car… In the car… On the side of the freeway in the car… In the car… On the side of the freeway in the… Car….

7a.m. morning, came to take us away. Little men, big guns, pointed at our heads. 7a.m. morning, came to take us away. Little men, big guns, pointed at our heads. At our… At our heads--

Your prospect of living gone, you ran the light at dawn. Protectors on your back, lights are on thier tracks.

You must now face authority! Youre nothing like me. You must now face authority! Youre nothing like me. Put your hands up, get out of the car! (3×)

Fuck you pig!!! (4×)

Put your hands up, get out of the car!!

Pan Jack

Hej, pane Jacku, je to toaletní voda v tvých očích? Hej, pane Jacku, je to snad důvod tvýho překvapení?

Hej, kde teď seš? V pruhu na dálnici ve svém autě. Hej, kde teď seš? V pruhu na dálnici ve svém autě… V autě… V pruhu na dálnici ve svém…

Hej, pane Jacku, je to snad lest ze tvé přetvářky? Hej, pane Jacku, je to snad příčina tvého selhání?

Hej, kde teď seš? V pruhu na dálnici ve svém autě. Hej, kde teď seš? V pruhu na dálnici ve svém autě… V autě… V pruhu na dálnici ve svém autě… V autě… V pruhu na dálnici ve svém… Autě…

V 7 hodin ráno, nás přišli odvést pryč. Malí chlápci, velké zbraně, namířené na naše hlavy. V 7 hodin ráno, nás přišli odvést pryč. Malí chlápci, velké zbraně, namířené na naše hlavy. Na naše… Na naše hlavy--

Tvoje životní vyhlídky jsou pryč, utekl jsi před svítáním. Ochránci na tvých zádech, světla jsou na jejich stopách.

Musíš se postavit pravomocem! Nejsi jako já. Teď musíš čelit pravomocem! Nejsi jako já. Ruce vzhůru, vystupte z auta! (3×)

Jdi do prdele, ty prase!!! (4×)

Ruce vzhůru, vystupte z auta!!

08 - I-E-A-I-A-I-O + CZ

Blogged od petrushka on Pondělí Říjen 6th, 2008 at 2.19 in 2oo2-Steal this album | 0 Comments »

I-E-A-I-A-I-O

Peter's pecker picked another pickle bearing pussy pepper. Peter's pecker picked another pickle bearing pussy pepper. Why?

Meeting John at Dale's Jr., winked an eye and point a finger. Meeting John at Dale's Jr., winked an eye and point a finger. Why?

A former cop undercover, just got shot, now recovered. A former cop undercover, just got shot, now recovered. Why?

Fighting crime with a partner Lois Lane, Jimmy Carter. Fighting crime with a partner Lois Lane, Jimmy Carter. (siren)

I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Why? And we light up the sky.

Peter's pecker picked another pickle bearing pussy pepper. Peter's pecker picked another pickle bearing pussy pepper. Why?

Meeting John at Dale's Jr., winked an eye and point a finger. Meeting John at Dale's Jr., winked an eye and point a finger. Why?

A former cop undercover, just got shot, now recovered. A former cop undercover, just got shot, now recovered. Why?

Fighting crime with a partner Lois Lane, Jimmy Carter. Fighting crime with a partner Lois Lane, Jimmy Carter. (siren)

I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Why? And we light up the sky. I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Why? And we light up the sky.

Mine delusions acquainted, bubbles erotica, plutonium wedding rings, icicles stretchings. Bicycles, shoestrings. One flag, flaggy but one, painting the paintings of the alive.

I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Why? And we light up the sky. I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Why? And we light up the sky.

I-E-A-I-A-I-O

Peterův pták zas píchal další z kurvy vzatou pepr píču. Peterův pták zas píchal další z kurvy vzatou pepr píču. Proč?

Setkání s Johnym u Dale Jr., vypichování oka prstem. Setkání s Johnym u Dale Jr., vypichování oka prstem. Proč?

Bývalý polda tajně, dostal kulkou, už je zotavený. Bývalý polda tajně, dostal kulkou, už je zotavený. Proč?

Přestřelka se společníkem Lois Lane, Jimmy Carter. Přestřelka se společníkem Lois Lane, Jimmy Carter. (siréna)

I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Proč? Jak rozsvěcujeme oblohu.

Peterův pták zas píchal další z kurvy vzatou pepr píču. Peterův pták zas píchal další z kurvy vzatou pepr píču. Proč?

Setkání s Johnym u Dale Jr., vypichování oka prstem. Setkání s Johnym u Dale Jr., vypichování oka prstem. Proč?

Bývalý polda tajně, dostal kulkou, už je zotavený. Bývalý polda tajně, dostal kulkou, už je zotavený. Proč?

Přestřelka se společníkem Lois Lane, Jimmy Carter. Přestřelka se společníkem Lois Lane, Jimmy Carter. (siréna)

I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Proč? Jak rozsvěcujeme oblohu. I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Proč? Jak rozsvěcujeme oblohu.

Mé deziluze obeznámeny, bublinová erotika, plutoniové snubní prsteny, protahování rampouchů, Jízdní kola, tkaničky. Jedna vlajka, roztřepený než jednoho, malování maleb živých.

I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Proč? Jak rozsvěcujeme oblohu. I-E-A-I-A-I-O, I-E-A-I-A-I-O. Proč? Jak rozsvěcujeme oblohu.